Tjänster

Som byggnadsvårdskonsult är jag väldigt anpassningsbar till kundens önskemål men vanligtvis är det följande tjänster som jag kan erbjuda:


Rådgivning


Är du nybliven ägare av ett gammalt hus och inte vet i vilken ände ni ska börja? Har du ett hus i dåligt skick som behöver åtgärdas?
Då kan min rådgivning samt mina hantverkskontakter vara till god hjälp.


Ideskisser, Ritningar


Har huset blivit för trångt, eller behövs en bättre lösning på moderna behov som kök, tvätt och badrum? Då kan mina idéskisser lösa problemen. Jag gör dessutom fullständiga projekteringsritningar och hjälper till med uppmätning då många äldre hus saknar ritningar.


Dokumentation


Har du ett kulturhistoriskt intressant hus? Då kan jag hjälpa till med dokumentation av nuläget och ordna kontakter med annan byggnadsvårdsexpertis.


Trädgårdsdesign


Har du glömt bort att tänka på trädgården? Vill du ha hjälp med trädgårdsdesign? Jag inventerar befintlig trädgård och gör en planritning utifrån helhetsperspektivet och ger även växtförslag.


Färgval


Har du problem med att välja kulörer till huset exteriört eller interiört? Eller funderar du på vilken färgtyp du ska använda. Jag ger praktiska råd och tips kring färgval.


Jag hjälper också till med kontakter med hantverkare och annan byggnadsvårdsexpertis.